< div id=”header ”>< / div>

fredag 12 november 2010

GRÖNT!

Igår kom tidningen GRÖNT miljöpartiets tidning och för många en av de inre kontakter medlemmarna har vad som händer i partiet på PAPPER. Mycket sker genom digitala medier och på annat sätt. Information och utspel görs via massmedia och på nätet. Tidningen GRÖNT har därför en sammanfattande roll samtidigt som den ska spegla vad som händer framöver i form av större sammandragningar.

Grön i Wikipedia är det här: Grön är en färg som bland annat är en av grundfärgerna i RGB-skalan.
Grönt symboliserar tillväxt, harmoni, fräschör och fertilitet och antyder stabilitet och uthållighet.[1] I vardagligare språk har grönt en något dubbeltydig mening.[2] Det står för fräschören och oerfarenheten, samt förbinds med vegetation och fertilitet, och det välstånd som dessa ger.[2] Grönt är direkt kopplat till naturen,[1] och har ett känslomässigt värde som dess färg, samt ett sådant värde också som färgen för ungdomen och hälsan.[3] Ibland betecknar grönt brist på erfarenhet; exempelvis är en "gröngöling" en novis.[1]

Huruvida miljöpartiet med sina jämställda ambitioner nu väller in i byråkratiska församlingar kommer att forma politiken kan bli intressant. Förr var kopplingen till utomparlamentariska rörelser en viktig del men partiet har genom sin väljarbas alltmer socifierats. Samma problem som finns inom socialdemokraterna idag kommer med all säkerhet även att uppstå i miljöpartiet. Att ägna sig åt medlemmarna verkar vara ett opålitlig projekt om de inte är de med uppdrag. Det återstår och se om det finns någon entusiasm att "ta hand om dem" mer än att skryta med att det är fler medlemmar än någonsin och de behöver inte tycka likt allihop men har ändå blivit medlemmar.

Inga kommentarer: