< div id=”header ”>< / div>

söndag 14 november 2010

Förnyelsen behövs BÅDE hos S och MP!

Sedan S knöt till sig Miljöpartiet har förnyelseprocessen avstannat även inom miljöpartiet. Det är beklagligt och drevet har varit hårt innan och efter på Mona Sahlin sedan partierna blev tre i det rödgröna samarbetet. Ett (s)-stålbad ska till men ska miljöpartiet stå vid sidan om och se på? Ideer finns inom S och miljöpartiet tillämpar redan regler beträffande konitinuitet och förnyelse som hade gjort många socialdemokratiska långsittare omöjliga i miljöpartiet. Var inte Mona Sahlin redan en sån?

Vad gäller min bild är det harakiri av miljöpartiet som är ett parti som ska arbeta långsiktigt med politiken att vara bundet vid ett block.Detta blocks företrädare tvingas till syvende och sist att samarbeta över blocken. Det har inte med Mona Sahlin att göra direkt men att ta in V i samarbetet gjorde blockpolitiken mer låst.

Dessutom måste aktiviteten hållas igång vad gäller samhällsutveckling och idéutveckling bland medlemmar och medborgare och inte isolera sig i en politisk nomenklatura. MP kan nu lättare frigöra sig men S kan hamna var som helst på den politiska skalan ungefär som centerpartiet tidigare lokalt. Lätt att samarbeta åt båda hållen.

Miljöpartiet har seglat upp ungefär som centern seglat ner att vara ett maktparti i regioner och kommuner men utan att ha "behov av förnyelse". Partiet gick ju framåt och folk kom in och nu är det bara att segla på och surfa sig fram tror man. Det tar tid att få genomslag för politik, det behövs förändras, revideras, omprövas, samarbetas åt både höger och vänster. Men först och främst bör avståndet till medlemmar och väljare hållas kort. Klarar S och MP det samtidigt som uppgörelser av pragmatiska skäl ska göras. Alla är inte beredda att bli valarbetare en gång till för ett misslyckande och en dålig repris 2014. De vill ha inflytande NU. Låt många blommor blomma även om S och MP prövar det på varsitt håll.

Inga kommentarer: