< div id=”header ”>< / div>

onsdag 8 september 2010

Släpp in fler i beslutenSläpp in fler i besluten


8/9 2010. Fler än Alliansens ledare bör ha äran av och få påverka Varbergs utveckling, tycker Pierre Ringborg (MP), Varberg.

Relaterat

Läste i HN 27/8 under rubriken ”Alliansen har levererat” en diger lista på saker som uträttats i Varbergs kommun under den gångna mandatperioden och vad som är på gång. Det är en självsäker allians i Varberg som tar åt sig äran och som vill ha förnyat förtroende.
Själv satt jag i majoritet 1991–1998 och levererade en valperiod med dåvarande alliansen och sedan med föregångare till de rödgröna. Vad gäller den senare perioden var det planeringen av hamnområdet med flyttning av färjeläge till Farehamnen och avtal med Stadsmiljötunneln som då var de stora frågorna samt iordningställande av Stenbrottet. Planeringen av den nya F–9-skolan sjösattes även då. Ekonomin på 1990-talet var inte den allra bästa och många svåra beslut togs som var svåra att fatta. 
När nu leveranser radas upp på löpande band kanske en del instick borde göras. Tillväxten i kommunen är stor och därmed problem med harmonierade byggprocesser. Det finns behov av alla tänkbara upplåtelseformer för boende, det finns behov av att klara den ökade trafikökningen som befaras av en tillväxt mot centrum, det finns behov av iordningställande av de grönytor som finns och att skapa en grönare stad.
Det finns en efterfrågan att styra från den gamla industristaden Varberg till ett mer tjänsteinriktat näringsliv med god allmän service. Turist- och rekreationsstadens värden bör tas tillvara med kultur, natur och sport i centrum. Gröna näringar bör ges ett mervärde och upplevelsen av Varbergs mångfald bör prägla staden och sätta kommunen på kartan internationellt.  
Omställningen av staden, som ensidigt haft Nordens största produktion av kärnkraft, bör övergå till satsningar på förnybar energi och energisnålt byggande.
Där har kommunens eget bolag Varberg Energi en viktig uppgift att fylla. Nu när Översiktsplanen tagits och givit oss spelregler, låt oss då släppa in fler aktörer som ges delaktighet i de demokratiska beslutsprocesserna. Det gäller inte bara inom de politiska församlingarna utan också medarbetare i kommunen och medborgare.
Det är inte bara Jörgen, Harald, Lilith och Marianne som ska stå för leveranser. Det bör även fler ta åt sig äran av. Det är vi tillsammans som utgör att Varberg i år har blivit en tillväxtkommun.
Pierre Ringborg

Inga kommentarer: