< div id=”header ”>< / div>

fredag 10 september 2010

MP:s riksdagskandidater är förberedda för RÖDGRÖNT!

När Maria Wetterstrand utfrågades igår i Utfrågningen i SVT kan språkröret inte uttala sig på annat sätt än att alla som kallas riksdagskandidater är programmerade för rödgrönt. Det gäller i synnerhet de översta kandidaterna på listorna. Strax nedanför och längre ned på listorna finns avvikelser med mer eller mindre öppenhet för något annat eller mer eller mindre motstånd mot att ensidigt arbetat ihop oss i just rödgrönt.


MP har svikit i regeringsfrågan  står det i Svd  och det kan man tycka när regionsordförandena har en öppnare tolkning än riksdagskandidaterna. Men språkrören båda två är själva riksdagskandiater.och talar för dem de står närmast. I miljöpartiet finns ett tynande förtroenderåd där representanten inte ens är regionsordförande som ibland har åsikter om lite i varje och ska ses som en referensgrupp till partistyrelsen.

Partistyrelsen i sin tur är extremt storstadsorienterad och där hämtar språkrören sin styrka.

se vidare rödgrön. se

Inga kommentarer: