< div id=”header ”>< / div>

söndag 29 augusti 2010

Valstugefolket!


Läser DN idag och ser en bra debattartikel  här om den s.k "stödröstebenägenheten". Alliansen domineras visserligen av ett större parti moderaterna men det är inget självändamål att bli större än S i alla fall inte detta valet. Snarare att alla allianspartier är med på tåget. Det visar också  en "debattartikel" i HN från årets tillväxtkommun att Alliansen har levererat. Detta i en kommun där S sägs utgöra "oppositionen" men ändå har en kommunrådspost och alla vice ordförandeposter i nämnder och styrelser.

S-partiet bygger sitt hopp på en "rödgrön regering" men har lokalt bara haft ett tekniskt samarbete med miljöpartiet som nu står fritt i valet. Således är inte stödröstebenågenheten särskilt stor hos S-väljare att stödja MP då. S.partiet är också delaktig i leveransen men "småpartier" i borgerligheten tar åt sig äran. Mycket märkligt då ett parti som C försöker profilera sitt första namn och talar varmt om att det är landsbygdens parti.Partiet har således en annan roll än att vara "alliansens gröna röst" lokalt. Inga lokala mätningar görs utan vi får gissa oss vad riks siffror innebär lokalt.

När valstugefolket stod och beblandade sig med folket förväntade jag mig att nu kommer valmanifestet. Men precis som DN:s ledare här snuttifierar man och taktikspelar från de rödgröna och apar efter alliansen. Valstugefolket med sin ärliga övertygelse och uppoffring har vare sig tid eller råd med sånt. Vi är skolade att framföra partiets budskap så ärligt som möjligt. Dags att miljöpartiets representanter på riksnivå stiger ut till folket. När var ett språkrör i Varberg sist?

Inga kommentarer: