< div id=”header ”>< / div>

söndag 2 maj 2010

Miljöpartiet håller på att bli melonpartiet!

Just nu är det uppgörelser på löpande band från det rödgröna lägret. Jag hänger .inte riktigt med i alla turer . Gör andra det?

Förslag radas upp och de ska kommenteras, analyseras och marknadsföras eller tystas ned. De som inte är tysta är de som påminner om att miljöpartiet en gång bildades då höger-vänsterpositionerna förlorat förmågan att ta upp viktiga områden i politiken förknippade till miljön och demokratska framtidsaspekter baserade på breda solidariteter. Det är de som inte kommer till tals då kortsiktiga ekonomiska frågor ges utrymme.

Nu frågar jag mig om allians med uppgörelser med det röda lägret tystar ner dessa intressen då uppgörelse redan gjorts om  politiska krav inom välfärden och inom andra stora områden. Dessa ställs ofta utifrån LO-facksperspektiv och kompromisser måste göras från den gröna läran. Dessa förbund slöt upp bakom S-leden första maj

Miljöpartiet som valt att på riksnivå dela sig till det röda lägret får räkna med kritik från de som har en mer fundamentalistisk inställning och de som anser att partiet trots höga siffror nu riskerar att tappa väljare dels till S som har uppgörelsen i hamn och dels till allianslägret som säger att nu har miljöpartiet bundit upp sig åt vänster helt och hållet.

Skuggbudgeten och närmaste tiden visar om mina farhågor besannas då mycket nytt händer som påverkar väljaropinionen. Vissa uppgörelser har dock motsatt förankring bland kortsiktigt populistiska väljare men då har man inte sett helheten. Det är den som kräver pedagogik att förklara. Där har S ett klart övertag genom sin organisation för tillfället. Lokalt i min avdelning (mp) har vi nu valt att inte finnas i folkets hus utan skaffat egen lokal. Det kan bli för bra när vi har möten samtidigt.

Inga kommentarer: