< div id=”header ”>< / div>

onsdag 14 april 2010

Viktigt i Borgs budget!


Vad som är viktigt beror naturlivis på vem man talar med men E24 Näringsliv gör följande bedömning här  

Jobben Borg har bl.a. öppnat för en höjning av a-kassenivåerna när utrymme ges.
Pensionärerna Grundavdraget kommer att höjas vid årsskiftet. 
Fler hushållsnära tjänsterRegeringen avser att befästa detta som kom med Rut-avdraget!. 
Infrastrukturen  Det som kommer att märkas mest är ett förstärkt vägnät..
Kvinnor Fokus på ensamstående mammor.

Barn och ungdomar Ungdomsarbetslösheten spelar viktig roll som kräver insatser.Höjt flerbarnstillägg,   sommarjobbsatsning och sommarskolor förväntas få medel.. 
Sjukförsäkringen Konsekvenserna av ändringarna manifesteras. 
Miljön Miljöbilspremien ska ersättas av någon form av fordonskatteavdrag.
Bostadsbyggandet Oppositionen kräver insatser främst för ungdomar och andra sökande på marknaden.
Småföretagarna Som ligger i guldsits då alla partier vill vinna deras gunst men där förslagen skiftar.

Inga kommentarer: