< div id=”header ”>< / div>

tisdag 27 april 2010

Vem får del av TILLVÄXTEN?

Christer Sanne skrev så här  i DN om tillväxten är ett mål. Ekologiska avtryck avsätts läs här där Sverige redan förbrukat mer andel per person än vad världen har råd med. Kina som land tar numera över som motor i världsekonomin läs här.

Jag bloggade om detta redan i mitten på januari om konsumtions- och löftesekonomin här. Har politikerna lärt sig?


Mellan 1991 - 2007 ökade de tio rikaste i landet sina disponibla inkomster med 88% medan de tio fattigaste sjuka och arbetslösa bara fick 11 % av ökningen läs här

Under perioden har det omväxlande suttit såväl borgerliga regeringar som S-styrda regeringar vid makten. Således har jakten på medelklassväljare som ofta framstått som målet att vinna regeringsmakten ingen betydelse för att klyftorna inte fortsätter att öka.

Vad händer i årets val? Då miljöpartiet numera tror på systemet läs här har de framstått som mer trovärdiga i regeringen än det gamla S partiet som är på dekis i stort sett i hela Europa. Att de gröna målen kanske inte uppnås är en annan sak som jag påpekat i en tidigare blogg här. Vad ska vänsterpartiet göra åt saken? De är jätteglada att de överhuvudtaget får vara med på festen in i regeringsställning om inget annat kommer i vägen.

Inga kommentarer: