< div id=”header ”>< / div>

måndag 12 april 2010

Rapport från ett styrelsemöte där vi satsar på ungdomarna!

Har just avverkat mitt första styrelsemöte i länet med Miljöpartiet i Halland på många år. Jag var med redan på 90-talet är bäst att påpeka. Det var mycket som var på tapeten: regionpolitiskt program som håller på att tas fram. En valplan som ska utformas., listor som ska göras färdiga och seminarier som ska ordnas, En lokal är på gång........!
Vad innebär det då att sitta i styrelsen för Sveriges mest omskrivna parti i ett län som ska bli region? Jag ser det som att vi ska vara smörjmedlet för de grupper och enskilda som finns runt om i länet och ser till att kommunikationen fungerar mellan olika delar.

Som bloggare och facebookare kan jag göra mitt till att sprida att det är blandat i vår styrelse geografiskt även om jag sett att kvinnorna hade fått större plats i just styrelsen. Det här med kvotering är ju en stor sak för miljöpartister.

Det kan motverkas att vi har tonvikt att de arbetsgrupper som är utsedda, har en jämställd profil Underrepresentarade grupper måste också få sitt så att inte styrelsearbetet blir för de mest högröstade inom partiet så att idéer och olika vinklingar kommer fram. Det är nu det roliga börjar.......!  Band annat satsar Miljöpartiet i Halland på ungdomarna!

Inga kommentarer: