< div id=”header ”>< / div>

fredag 9 april 2010

Kulturtankar i miljöpartiets program!

I det kulturprogram som miljöpartiet presenteras här anges bl.a.

"att en grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa förmåga att utveckla sina förmågor och att uttrycka sig fritt; i den grundläggande friheten ligger en välståndsskapande kraft. Detta oberoende om man är professionell, amtatör eller bara nyfiken"

På samma sätt har miljöpartiet välkomnat alla människor som har ett engagemang oavsett bakgrund, kön, etnicitet, ålder och boendeort.

Igår var jag på ett årsmöte för miljöpartiet de gröna i Halland där en hel del av tiden gick åt till att bestämma
hur listorna ska se ut. Det handlade just om yrken och ort m.m. En enhetlig lista eller en brokig lista där gick skiljelinjen.

Kanske kan kulturprogrammet ovan ge en vägledning om det ska stå f.d. hemlös och fil mag på listan för att ge en rättvisande bild för att locka väljare eller skrämma bort väljare.Vilken mask är bäst för en politiker inför ett val att klä på sig inför ett val?

Inga kommentarer: