< div id=”header ”>< / div>

måndag 19 april 2010

Håller rödgrönt hela vägen?

Sifo visade en mätning i helgen som i i DN presenteras¨så här . Det talas om en stabilt läge i politiken. Samtidigt som alliansen knappar in gemom att ta väljare framför allt från "blockbytarpartiet" miljöpartiet riskerar Sverigedemokraterna att bli vågmästare. Kan vi då säga att det är stabilt läge?

Vi som arbetar ifrån gräsrotsnivå kan inte utgå från detta. Vi kan göra som i Halmstad se här. Fördjupa samarbetet pch öppet deklarera att det finns en gedigen uppgörelse mellan de rödgröna som är vattentät före valet och hoppas väljarna ger mandat för detta. Eller som i andra kommuner hålla frågan öppen på grund av att arbetet internt fortfarande pågår bland medlemmarna att påverka partier till ett optimalt program att förhandla om.

På riksnivå är vi nu spända på vad de rödgröna ska presentera för "skuggbudget" som blir det verkliga testet  hur det ser ut "där uppe". Det är ju inte så att vi får interna propåer hur det interna samarbetet fortgår bland partierna och hur de ska möta  alliansen "här nere" innan arbetet väl är presenterat. Men en del avdelningar har inte tid att vänta utan binder upp sig helt redan nu.

Inga kommentarer: