< div id=”header ”>< / div>

tisdag 30 mars 2010

Centern minst tydligast!Vad är centern idag? Kärnkraftsmotstånd? Glesbygdsparti? Småföretagarparti? I alla fall finns det fyra ministrar i regeringen som är centerpartister och i landet en hel del kommunråd, Centern är ett folkrörelseparti men har liksom det andra folkrörelsepartiet socialdemokraterna svårt att hålla ställningarna i opinionen. Det finns en tydlig skillnad. Just det TYDLIGHETEN ! Dock är centern i Stockholm tydliga med en sak att vara i motsatsställning till miljöpartiet när det gäller att bygga skyskrapor och inte värna kulturmiljön i storstaden och förespråka Förbifart Stockholm.

Då centern är ett svagt parti i storstaden och är mest tydliga där hjälper det inte att administrera ute i landets kommuner Centern framstår som det otydligaste partiet i riksdagen bland väljarna. sedan är kulturminnesvård på landsbygden och agrarvård tydligen en annan sak.

Inga kommentarer: