< div id=”header ”>< / div>

torsdag 25 februari 2010

Lokal sårbarhet får komma till korta för vallöftesslöseri!

När poltikerna i kommunfullmäktige i Varbergs kommun prioriterar så är de stora frågorna lätta att fatta beslut om. Det kan gälla kulturhus där en totalkostnad på 63 miljoner nu kostar 12 miljoner mer. Samtidigt står biblioteket stängt i 2 dagar på grund av snöröjning på dess tak, bokinköpen minskar och besparingar görs då och då i form av minskade öppetider. En vällovlig investering om det stannade vid det om det sedan fylls med vettigt innehåll. Tidigare har simhallens tak för snökaos gjort att det fått stänga tillfälligt.

Nu är det så att har "kulturen" fått sitt så finns det fritidsinvesteringar på gång att satsa på ishall, modernisering av simhall och en ungdomsgård samt på friidrotten. Vad slutsumman blir av det återstår att se. Notan dyker säkert upp efter valet. Under tiden har det förvaltande bolaget som fått uppdraget svårt att sköta sin skötsel av andra fastigheter. Här finnns en del som dyker upp i form av drift- och underhåll. Det blir ingen avundsvärd uppgift efter valet om det finns fler kostbara löften som ska infrias. Då ska det bli högkonjuktur har jag hört. Då ordnar den det som är eftersatt nu - eller?

Inga kommentarer: