< div id=”header ”>< / div>

onsdag 15 februari 2017

Seniorkort för äldreresor ännu inte infört i Varberg men kan bli aktuellt i budgeten i höst !

En motion som jag ihop med SPI lämnade in för tre år sedan om fria bussresor (modell Halmstad) gällande pensionärer över 75 år avslogs av kommunfullmäktige den 14 februari 2017.

En likartad motion inlämnad senare behandlade seniorkort inlämnad av (S) besvarades samtidigt på samma fullmäktigemöte.

S har gått ett steg längre och satt gränsen vid 70 år i sin alternativa budget i höstas.

Nu hjälpte inte detta: Kommunfullmäktiges majoritet bestående av allianspartierna och dess stödpartier MP och SD avslog båda motionerna.

S fick i kommunfullmäktige stöd av V och SPI (samt mig på läktaren).

Seniorkort används i bl.a. Halmstad som har samma styre som Varberg och sedan min motion skrevs sänkt gränsen från 75 år till 70 år.

I Kungsbacka infördes fria resor för 65+ efter det min motion skrevs i en alliansstyrd kommun.

Seniorkort finns i grannregionen och kan se olika ut i Västra Götaland med varierande åldersgränser för seniorer.

Reservation från S i Varberg

Inga kommentarer: