< div id=”header ”>< / div>

måndag 6 februari 2017

Nytt tillläggsavtal gällande varbergstunneln ska underlätta genomförandet !


Nytt tillägsavtal ang varbergstunneln står det om i Hallands Nyheter:

Samtidigt står det nu klart att regeringen gett Trafikverket uppdraget att ta fram en ny nationell transportplan för 2018-2029 men om Varbergstunneln finns med i den är ännu oklart.

"Enligt avtalet kommer Varbergs kommun betala 391 miljoner kronor i stället för 290 miljoner för tunneln.
Regionen kommer att betala 283 miljoner i stället för 210 miljoner. I avtalet är man också överens om att sätta igång planeringen för en ny station i Värö på allvar.
– Det här är väldigt mycket pengar, samtidigt är det viktigt att vi får rull på detta, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Fullmäktige fattar beslut den 14 februari och den 22 februari tas beslut i Regionfullmäktige."

Helt klart är att OM det blir ett nytt tågstopp på Västkustbanan är det Värö som gäller....inom tio år.

Inga kommentarer: