< div id=”header ”>< / div>

torsdag 9 februari 2017

Miljöpartister i Skåne och Västra Götaland sågar Reepalus vinsttak inom vården !


Vinsttak inom vården (Reepalu) är en dålig idé tycker både ledande miljöpartister i Skåne och Västra Götaland.

"Åkesson menar att regeringen borde söka en bred uppgörelse med allianspartierna. Inte om vinsttak. Utan om ett system för att öka insyn, skärpa kontroll och därigenom öka kvaliteten i all skattefinansierad välfärd.

– Jag tror det är avgörande för tilliten till välfärdssystemet att vi ökar insynen. Medborgarna ska kunna följa varenda skattekrona man stoppar in i systemet. Och det här tror jag det finns bred enighet om i riksdagen, säger Åkesson.

Vad gäller själva vinsttaket gör Åkesson en uppdelning: Inom vården är det en dålig idé. Där kan taket tvärtom skapa problem genom att privata vårdföretag slås"

”Den begränsning av vinstuttag som föreslås riskerar att skapa en minskad tillgång till alternativa vårdgivare och därmed en försämrad tillgänglighet”, står det.

Regionrådet Birgitta Losman (MP), som även är gruppledare för Miljöpartiet i Västra Götaland, anser att Ilmar Reepalus utredning missar målet.

”Utredningen är väldigt ideologisk, men vi som står med fötterna i verkligheten ser att vi har svårt att klara välfärden utan privata utförare”, säger hon."

Inga kommentarer: