< div id=”header ”>< / div>

onsdag 8 februari 2017

Livsmedelstrategin - hot eller möjlighet?


Regeringen har presenterat en livsmedelsstrategi.

Enligt regeringen innebär det större möjligheter att möta upp efterfrågan hos konsumenter som efterfrågar ekologiskt.

"Regeringen presenterar i dag en handlingsplan för att nå målen i den livsmedelsstrategi som presenterades förra veckan. Ett av målen i strategin är ett nationellt inriktingsmål som säger att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030. Ett annat nationellt mål är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.
– Nu får vi in mål både för ekologisk produktion och ekologisk konsumtion. Nationella mål för ekologiska livsmedel har vi inte haft sedan 2010, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Aktuell Hållbarhet."


Det finns dock en oro hos mindre lantbrukare som ser en "aktiebolagsstrategi", fortsatt nedläggning och sammanslagning av "olönsamma jordbruk" framför sig.

"På 1960-talet drev Socialdemokraterna en omfattande storleksrationalisering och 1990 genomfördes en avreglering och marknadsanpassning. Man ansåg att svenskt jordbruk kunde klara den globala konkurrensen. Resultatet av båda reformerna blev att nedläggningen av jordbruk och minskningen av vår självförsörjningsgrad aldrig har gått snabbare."

"Regeringens strategi för jordbruket är bara möjlig på södra Sveriges slättland. I skogs- och mellanbygder sätter de geografiska förutsättningarna stopp. Här kommer nedläggningen av jordbruk att fortsätta i allt snabbare takt, landskapet kommer att mörkna. Den sista försörjningsmöjligheten för oss som bor kvar blir att ta dyrt betalt för en naturromantisk bullerbyupplevelse. En konstgjord andning som finns kvar så länge den urbana medelklassen tycker att det känns trendigt att under några månader varje sommar köpa mat direkt från bonden och titta på gulliga lamm."

Inga kommentarer: