< div id=”header ”>< / div>

söndag 5 februari 2017

Arbetssamhället gör oss till slavar !


Antalet enkla jobb är en bristvara. Det är det de får söka som saknar gymnasie- och yrkesutbildning. Under tiden är det en bristvara på "kompetent" folk som har utbildning främst hos polisen, vården inom läraryrket. Arbetet är ständigt under diskussion. Hur vi fixar FLERA jobb snarare än BEFRIAR oss från jobbet.

Har du ingen utbildning riskerar du att alltid konkurrera om de enkla jobben i ett överflöd av arbetssökande och har du utbildning riskerar du att bli utkonkurrerad av någon som har bättre kompetens, aktuellare utbildning eller är yngre. Då återstår att söka de enkla jobben fast din kompetens och utbildningsnivå kanske kvalificerar dig till ett bättre jobb.

Roland Paulsen har insett detta att arbetet även om man har något styr ens liv. Arbetet gör dig till slav. Vi gör en massa meningslösa arbeten som uppfattas som tvång. De som saknar arbete måste ju ändå få någon form av överlevnadsinkomst.

De som arbetar måste således själva bli försörjda samt betala för dem som inte har. Samtidigt har produktiviteten i samhället ökat utan någon arbetstidsförkortning. Produktiviteten ökar i form av effektivare processer, automatisering och datorisering. Samtidigt har samhället blivit allt globalare med långa transporter och allt vad det innebär.

Olika former av bidragsformer har kommit till för att skapa jobb och svårplacerade grupper. Det är ändå med anställningar olika former i trygghetsnätet kan nyttjas: a-kassa, sjukkassa, föräldrapenning, semesterledighet, pensionsvillkor etc

Arbetet är ändå det som styr. Folk har mindre tid att umgås, engagera sig i föreningsliv och aktiviteter om det inte sker på arbetstid betalda aktiviter alltså. De som har råd att bäst nyttja fritiden är i regel de som också har pengar.

Skicka en kommentar