< div id=”header ”>< / div>

söndag 29 januari 2017

Väljarna väldigt villrådiga att kunna utläsa profilfrågor hos partierna !


Miljöpartiet rasar i förtroende i miljöfrågor. Nu tänker jag vara snäll och säga att andra partier håller på att komma ikapp.

Miljöpartiet vill vara ett parti som alla andra. Man vill också vara en samarbetsregering och därmed suddasen del av partiets ursprunglga profil ut.

Intressant är väl också att väljarna tycks svårt att utse särskilda profiler hos partierna och därför blir andelen tveksamma väldigt stort.

Grafik över partiernas frågor hur de ses av väljarna här

Jobb och Sysselsättning

Både M och S tycks tappa medan andelen tveksamma tycks öka att inget parti klarar hem jobben

Skola och Utbildning

Ganska jämt mellan L, S och M men detta område tycks vara en flopp för MP.

Ekonomi

Både M och S tycks tappa medan andelen tveksamma ökar.

Försvaret

Andelen tveksamma överväger totalt

Flykting och invandringsfrågor

SD stora dominans har avstannat medan andelen tveksamma ökar

Miljö och Klimat

MP tappar men det är framförallt tveksamma som ökar mest.

Sjukvård

S och M dominerar men här ökar också andelen tveksamma

Äldreomsorg

S men även SD och då borde det bli en ny profilfråga för dem. Andelen tveksamma väldigt stort.

Inga kommentarer: