< div id=”header ”>< / div>

måndag 30 januari 2017

Solcellstekniken gör bäst nytta när den ersätter fossila bränslen !


Dokument utifrån visade nyligen ett mycket informativt program om solcellsutvecklingen från olika håll i världen.

Det fanns i stort sett en bild av att solceller är bra men ett program som heter Dokument utifrån saknar av naturliga skäl svenska exempel och många tycker att utvecklingen går väldigt trögt här.

En faktor för att få ner priset på solel är att det produceras i volym med bättre teknik samt att den ger bäst klimatnytta där det ersätter fossil användning.

"Ett nederländskt forskningsteam från Universitetet i Utrecht har utrett saken närmare och med dagens produktionsteknik behöver man använda varje solcell i cirka två år för att den skall ha producerat lika mycket energi som går åt för att producera den. Det är 20 ggr bättre än när de första solcellerna producerades"
"– För att producera en solpanel i Kina krävs ungefär dubbelt så mycket koldioxidutsläpp jämfört med en solpanel som producerats i Europa. Detta eftersom att Kina är mycket mer beroende av fossila bränslen för att generera den energi som krävs för att producera solpanelen.
Kina är numera det land i världen som har mest solkraft.Samtidigt gör det att effekten i minskade växthusgaser är större i Kina för varje solcell som installeras där. "
" Sverige finns det i stort sett ingen energi som producerats av fossila bränslen – vilket gör att effekten inte är lika uppenbar. Sveriges energi produceras nästan uteslutande av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.

– En solpanel som producerats i Kina och installeras i Sverige kan faktiskt kan ha en “negativ” nettoeffekt på mängden växthusgas som släpps ut. Detta eftersom att elen från en solpanel som installeras i Sverige inte ersätter el som producerats av fossila bränslen."

– Ju fler solceller som produceras desto effektivare blir produktionsprocessen, vilket gör att fler får råd med solceller samtidigt som energin som krävs att producera dem minskar,

Citaten hämtade från Kundkraft

Inga kommentarer: