< div id=”header ”>< / div>

tisdag 3 januari 2017

Lotta Stenkil (M) i Varberg har drabbats av tunnelseende när det gäller varbergstunneln !

Sluta fantisera om Östra Spåret skriver kommunrådet Lotta Stenkil i ett debattinlägg i HN.

Trots lång debatt i kommunfullmäktige sist fortsätter Lotta Stenkil debatten. Märk väl att min motion om zonindelning som också behandlas på samma kommunfullmäktige ignorerades helt av de politiska partierna.

Lotta Stenkil målar fan på tunnelväggen


"Debatt. Vid Fullmäktige i december besvarade jag en motion där motionären vill att Varbergs kommun skall säga upp alla ingångna avtal med Trafikverket gällande Varbergstunneln samt att en projektering av en östlig dragning av dubbelspåret ska påbörjas. Svaret är: Östra Spåret är inget alternativ!"

Min kommentar: Vad är alternativet då? Att vi MÅSTE acceptera ett tråg på en kilometer som gör hela projektet 1 miljard dyrare och som gör att Varberg ska punga ut med 100 miljoner?

"En annan viktig parameter är: Om inte dubbelspåret i tunnel under Varberg blir verklighet och byggs enligt de planer som i dag ligger i princip färdiga för antagande, så faller den så kallade tillåtlighetsprövningen som har ett förfallodatum 31/3 2018"

Nuvarande Kommunfullmäktige i Varberg har inte behandlat tunnelprojektet som en helhet då frågan anses avgjord

"De tre projekten hänger mycket tätt tillsammans. Utan bergmassor från tunneln, ingen hamnflytt och därmed inget Västerport. Massorna från tunneln är en förutsättning för att höja kajkanter och mark för att klara den vattenhöjning som kommer att ske."

Min kommentar: Varför har kommunen inte prövat ett bättre stationsläge vid Lassabacka som alternativ med säckstation ifall man inte vill betala 100 miljoner extra? Om nu alltihop är ett projekt hamnflytten, Västerport och tunnelprojektet varför tas inte detta i sin helhet i Varbergs kommunfullmäktige? Kommunen har själva sagt att tunneln är avgjord men det finns alternativ. Låt bli att betala de 100 miljonerna som en fördyring skapar. Det har ännu inte varit uppe till beslut i Varbergs kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: