< div id=”header ”>< / div>

onsdag 25 maj 2016

Stefan Löfvens nya regering !

Här är Löfvens nya regering


Statsrådsberedningen


Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Stefan Löfven
Statsminister

Ibrahim Baylan
Samordningsminister (NY) (kvar som energiminister)

Arbetsmarknadsdepartementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och har samordningsansvar för etablering av nyanlända.

Arbetsmarknadsminister och etableringsminister (Ny roll)
Ylva Johansson

Finansdepartementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Finansminister
Magdalena Andersson

Finansmarknads- och konsumentminister
Per Bolund

Civilminister
Ardalan Shekarabi

Försvarsdepartementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Försvarsminister
Peter Hultqvist

Justitiedepartementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson

Inrikesminister
Anders Ygeman

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt och trossamfund.

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokrati­minister

Miljö- och energidepartementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö- och energipolitik.

Miljöminister
Karolina Skog (NY)

Energiminister
Ibrahim Baylan

Näringsdepartementet

Departementet arbetar med frågor som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.


Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister

Anna Johansson
Infrastrukturminister

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister

Peter Eriksson (NY)
Bostadsminister

Socialdepartementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, folkhälsa och sjukvård, socialförsäkring, jämställdhet och idrott.


Socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Gabriel Wikström

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik.

Utbildnings­minister
Gustav Fridolin

Minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson

Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Aida Hadzialic

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds-, klimat- och handelspolitik.


Utrikesminister
Margot Wallström

Klimat och biståndsminister och vice statsminister
Isabella Lövin (Nya uppdrag)

EU- och handelsminister
Ann Linde (NY)

Inga kommentarer: