< div id=”header ”>< / div>

söndag 8 maj 2016

SD på väg att accepteras av partifloran?


När blir SD ett normalt parti som kommer att "ingå i gänget"? Det finns tendens till uppluckring ute i landet.Nu för tiden är media mer intresserade avseenden inom MP och vad som händer med SD har kommit bort.

Jag nöjer mig med lokala iaktagelser (Varberg):

- SD fick i efterhand igenom en motion om landsbygdsutvecklare ingen emot.
- Hamn och gatunämnden tog upp behovet av mötesplatser på landsbygden och skjöt till pengartil detta. Mågot SD lokalt hade i sin budget.
- Statyn "Damen med väskan" nejet avgjordes inte som brukligt bland majoritetens partier i nämnden (allianen+MP) utan alliansen tvingades ta stöd av SD för ett nej.
- Servicenmämnden har i ett yttrande bifallit en SD-motion om IT-verksamheten en motion som är på väg till kommunfullmäktige.
- En motion från V om moduler där socialnämnden utom SD varit positiv till har nu kommunen tvärvänt att det blir inga moduler.

SD står på torget i Varberg sedan en månad tillbaka
oftas som ensamma parti.Man kan fråga sig var de andra är?

Opinionsmätningar visar att SD fallit något tillbaka när de var på topp men samtidigt harde anpassats in bland de andra partierna utan de aggresiva utspel somkom för något år sedan.Ser ändå inte att SD ändrat sig nämnvärt i sin grundfråga invandrar-och flyktingpolitiken.

Inga kommentarer: