< div id=”header ”>< / div>

onsdag 4 maj 2016

Same precude at last year Mr and Mrs Språkrör !


Carl Schlyter kandiderar inte. Bolund stödjer språkrören i miljöpartiet. Att kongressen ska bli ett forum för misstroendeval där enbart Åsa Romson får stå till svars blir rätt misslyckat då språkrören har kollektivt ansvar.

Själv anser jag redan från början att språkrörens utspel att öppna upp för utmanare gav dem alldeles för kort tid till kongressen för att ge dessa en rejäl chans.

Det sägs att stadgar inte medför någon bordläggning i språkrörsvalet utan det blir då partistyrelsen som får avgöra om det finns behov extre kongress.

Ja vad har då det här spelet medfört? Jo att en massa personer, distrikt och avdelningar fått komma ut i media och ventilera sina åsikter och fått massor av publicitet.

Själv är jag frustrerad att inte MP byter ut språkrören men det ska naturligtvis gå rätt till. Dessutom ska sakfrågor kunna diskuteras också och regeringsfrågan.

Dessvärre skickar min lokalavdelning MP Varberg inget ombud till kongressen och då finns inget att diskutera. Å andra sidan spelar det ingen roll då vi bara valt kongressombud utan rapporteringsplikt.

Som sagt känns hela spelet i media väldigt avslaget om valberedningen föreslår det de en gång redan gjort: nuvarande språkrör att fortsatt representera miljöpartiet.

Inga kommentarer: