< div id=”header ”>< / div>

lördag 14 maj 2016

Miljöpartiet är indefinierat och ointressant som vet sin plats inget mer !

För bara några år sedan skrev Per Gahrton denna artikel att MP sviker idealen. Dagen till ära sviker också MP Nato-motståndet genom att säga ja till Natos stora övning.


""Civil olydnad har varit en viktig del av kampen för demokrati. Med civil olydnad menas handlingar som i dag är förbjudna, men som uppmärksammar orättvisor och samhällsproblem enligt principerna om ickevåld öppenhet, strävan efter dialog och beredskap att ta sitt straff. Även fortsättningsvis kan civil olydnad vara betydelsefullt i demokratin".

"40 000 soldater skall delta i Östersjöområdets tre stora Natoövningar - Sverige deltar i två av dem, dels marinövningen Baltrop, dels i arméövningen Anakonda där också USA:a armé har en stor del. Det "kan uppfattas som provocerande från den ryska sidan", meddelas lakoniskt. Miljöpartiets rötter i fredsrörelsen syns inte mycket av när statsråden agerar. "

I Tyskland manifesterar 1000 aktivister för att STOPPA brunkolsproduktionen där Vattenfall har delaktighet i och Miljöpartiet babblar om ägardirektiv och hur krångligt det är att sitta i regeringen och hur krånglig riksdagens sammansättning är.

"Redan för undra år sedan påstod den tyske sociologen Robert Michels att "oligarkins järnlag" oundvikligen efterhand förvandlar frifräsiga proteströrelser till gråa maktapparater. Den norske sociologen Thomas Mathiesen har varnat radikala rörelser för att slitas i stycken mellan kravet på indefiniering (att bli kompromissvilliga och "normala") respektive utdefiniering (att förbli renläriga) - för i båda fallen förlorar rörelsen sin förändringseffekt. Mathiesens lösning är både och, att en radikal rörelse som vill förändra både måste kompromissa och ägna sig åt civil olydnad. Motståndaren ska aldrig riktigt veta var den har protestpartiet."

Dags att ta ledigt kanske och öppna massagesalong med förmånliga RUT-avdrag för bekväma riksdagsledamöter? Betalt får man ju ändå av riksdagen i starta eget-bidrag:full riksdagslön.

Inga kommentarer: