< div id=”header ”>< / div>

fredag 27 november 2015

MP:s kf-grupp bildar egen grupp utan mig i Varberg !


Att ha figurerat som mediafigur i press och radio kan vara trevligt i och för sig.Försöker göra en analys hur läget ser ut.

Mediafokus: Har helat tiden legat om JAG skulle bli "utesluten" ur Miljöpartiet nu eller inte. Ja något "straff" eller reprimand verkade vara förväntat vad gäller min öppenhet och frispråkighet.

Krisgruppens fokus: att samla intryck från de politiskt aktiva för att kunna göra rekommendationer hur en politisk grupp bättre ska kunna kommunicera, förstå varandra och skapa ordning som respekteras.

Efter krisgruppens möte följde ett dokument som är avsett ett hållas internt.Detta var tänkt som riktlinjer till den lokala styrelsen som handledning att gå vidare med.

EFTER krisgruppens möte måndagen den 23 november i Miljöpartiets lokal verkar ha skett ett SLUTET möte kallat kf-gruppen som tydligen hsr protokollförts.

Min tanke är som EN av dem som har ingått i kf-gruppen vad tanken och syftet var med detta? För egen del har jag ändå haft en uppfattning att informella grupperingar finns hela tiden att bolla med och komma fram till saker men här gällde det inte några kf-ärenden som är på G utan något annat

Här gällde det att samla ett antal likasinnade personer som nu formaliserar sig till en grupp i gruppen. Det gäller då att formalisera sig på ett sådant sätt som gör att man direkt kan exkludera mig ur den gruppen.

I andra sammanhang kallas det falanger eller formation som bildar garde som inte är öppen för alla att ingå i om man inte är utsedd eller vald till det.

Nu råkar denna gruppen också vara så att samtliga ingår i styrelsen alltså finns ett instrument till men styrelsen sägs vara öppna för samtliga medlemmar att deltaga i och väljs formellt på årsmöten.

Kf-gruppen är i förstahand något väljarna valt och intern sedan väljer själva sedan hur de vill arbeta ihop.

Som någon sa är det så att de väljer att ha den slutna metoden att EXKLUDERA MIG är det fullt fritt att agera utan att vara bunden till allianssamarbetet.

Jag kan då aliera mig med vem som helst då jag inte räknas som del i "gruppen". Några personer har givit mig valfriheten utan att förstå kanske att det äventyrar min inställning att lojalt ingå i den styrande alliansen i Varberg.

Inga kommentarer: