< div id=”header ”>< / div>

onsdag 25 november 2015

Krisgruppen misslyckades helt med att bilägga konflikten i MP Varberg !


Ringborg sitter kvar i protest.

Ja krisgruppens möte måndagen den 23 november i partilokalen som skulle bilägga konflikten inom Miljöpartiet i Varberg agerade enligt följande.

1) Krisgruppen delade ut två sidor av samlat material baserat på intervjuer hos de politiskt aktiva som skulle läsas in under mötet. Ingenting var förhandsutskickat.

2) Det samlade materialet skulle läsas igenom under ca 10 minuter sedan skulle det kommenteras.

3) Om inga ytterligare frågor kom fram var det tänkt att alla närvarande skulle skriva på ett avtal mellan sig.

Mitt intryck var att krisgruppen mer jobbat som konsulter i kvalitetsssäkring av lokalavdelning än som krishanterare.

Jag har varit med i kriser gällande familjerätt, KBT-kurser och KBT-behandling och tycker det fanns allvarliga brister hos krisgruppen.

Hur kunde man tro att en konflikt och brister i en lokalavdelning tar slut för att det skrivs under ett papper?

Varför fanns det sådan rädsla att innehållet inte fick spridas som står i dokumentet?

Hur kan krisgruppen se bort att det finns olika roller bland deltagarna där några inte anses lika mycket värda som andra? En pyramidtrappa.

Hur kan krisgruppen se bort mot av de själva samtliga ingående är tre karriäristpolitiker som är stressade med allehanda uppdrag och får inkomster genom politiken?

Alla är inte politiker som försörjer sig på uppdrag utan de flesta har några få uppdrag och håller på med annats sedan.

Krisgruppen misslyckades helt med sitt jobb. Ingen ville skriva på och någon reservplan fanns inte. Underlaget skickades till den lokala styrelsen som får återkomma om de har intresse.

Den lokala styrelsen har ringa intresse för detta utan de har mer intresse hur de blir av med mig sedan de misslyckats i sin hantering att lyckas utesluta mig.

Nu sitter jag tills vidare kvar i protest som "miljöpartist" och har kvar mina uppdrag. Konflikten kvarstår och uteslutning är inte aktutell samt att lokalavdelningen är tillbaka på ruta ett.

1 kommentar:

jeanette sa...

Varför är jag inte förvånad...!
Bra att du blir kvar, du kommer göra skillnad.
Är helt övertygad om det.