< div id=”header ”>< / div>

söndag 1 november 2015

S lovar mycket i Varberg om bostäder de inte tänker infria !


Bostadsbristen i Varberg och vad vill S som ändå är ledande regeringsparti i Varberg? Jo de vill mycket som motsvarar ungefär som det som skrivs i Proletären.

Vi har socialdemokraterna i regeringen nu och de har tänkt lösa bostadsbristen genom stimulanser för byggande av mindre hyresrätter och någon form av kommunbonus. Det lär inte minska kötiden på 10-13 år mer än i marginalen.

Vi har en ökad inflyttning till Varbergs kommun, vi har en ökad andel sociala kontrakt med människor som inte lär få egna kontrakt den vanliga vägen. Vi har en ökande andel flyktingmottagande där vi vill ge människor en dräglig bostad. Vi har ett antal människor som av olika skäl har tillfälligt uppehälle nånstans i vår kommun.

Ändå går Socialdemokraterna i Varberg ut och talar om en egen bostad till en rimlig kostnad. Något de aldrig behöver infria i Varberg då de valt att sätta sig i opposition. Lita inte på ett parti som gärna vill bygga men slipper ta ansvar. Deras väljare är numera villaägare i de områden där de knackar dörr inte i områden där det bor många hyresgäster

Ur S budgetförslag i Varberg 2015

En bostad åt alla

Alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad. För oss socialdemokrater är detta en grundläggande rättighet och en förutsättning för att varje individ skall kunna utvecklas i ett samhälle.

I Varberg är vi långt ifrån målet att alla skall ha en egen bostad. Kötiden för hyresrätter hos Varbergs Bostad ligger i snitt på 10 - 13 år. Priserna på villor och bostadsrätter har under de senaste åren ökat kraftigt och det har även kostnaden för nybyggnation gjort. Detta sammantaget gör att det i dag inte finns en fungerande bostadsmarknad vilket gör det nästan omöjligt för framförallt yngre människor att hitta en egen bostad.

För att få fart på bostadsbyggandet satsar regeringen på att både ge stimulanser för byggande av mindre hyresrätter och att ge kommunerna en s.k. kommunbonus om vi kan komma igång med byggnationen på ett effektivt sätt. Syftet med dessa pengar är att kommuner med ett stort behov av att få fart på bostadsbyggandet skall få resurser att snabbt genomföra ett sådant arbete.

Vi socialdemokrater vill se till att kommunen tar ansvar för att det byggs fler bostäder. En viktig del i detta är att kommunen bygger upp ett stort eget markinnehav. Då har vi bättre förutsättningar att kunna styra utvecklingen om var och när det skall byggas nya bostäder och att kunna hålla nere prisnivån.

Kommunen måste ställa krav på att när det byggs eller byggs om, skall delar av byggnationen ske i form av billigare hyresrätter. På så sätt får vi åter igång flyttkedjor där människor har möjlighet att byta bostad och lämna äldre, mindre och billigare bostäder till andra. Utbyggnadstakten av nya bostäder måste motsvara behovet. För att tillgodose hela kommunens bostadsbehov måste det byggas fler hyresrätter i våra serviceorter.

Vi vill se till att det finns attraktiv kommunal mark för att det snabbt skall gå att erbjuda en tomt för den som vill bygga sin bostad i någon av våra övriga tätorter. Vid planering av nya bostads- områden är det viktigt att det blir en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och villor ".


Ur rapporten Unga vuxnas boende 2015
◾142.000 unga vuxna (20–27 år) bor för närvarande ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och så många som 353.000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad, men saknar det i dag. Det är fler än samtliga invånare i Uppsala län.
◾Färre än hälften av de unga vuxna bor i egen bostad. Andelen som bor i egen bostad uppgår 2015 till 49 procent. Det är den lägst uppmätta andelen någonsin och kan jämföras med 62 procent 1997.
◾Andelen som bor i hyresrätt minskar. 2015 bor 27 procent i hyresrätt. Motsvarande andel 1997 var 39 procent. Utvecklingen har stadigt gått åt samma håll med en minskning på någon eller ett par procentenheter varje år.
◾Tre av tio bor i osäkra upplåtelseformer, det vill säga bor hos anhöriga eller kompisar, i studentbostad, med andrahandskontrakt, i hyrda rum eller på annat sätt. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan 1997. Det betyder att 310.300 unga vuxna bor utan besittningsskydd.
◾För att fylla behovet hos de 353.000 unga vuxna som saknar och efterfrågar egen bostad skulle det behövas 91.000 hyresrätter, 56.400 bostadsrätter och 73.700 egna hus. Totalt sett innebär det 221.000 bostäder.
◾Det är brist på bostäder i 156 av landets 290 kommuner. Bristen på bostäder är störst i storstadsregionerna och på högskoleorterna. För ungdomar är läget ännu värre, 180 kommuner uppger att de har underskott på bostäder för ungdomar.

Inga kommentarer: