< div id=”header ”>< / div>

lördag 31 oktober 2015

Ungdomar dras till partier som går åt vänster resp höger inte i mitten !


Vilka partier attraherar ungdomen bäst ?

Sett till NOVUS mätning så drar ungdomen åt partier som är någorlunda tydliga.

Det finns ett bälte där M (21,5) och SD ( 18,6) når en flank.

En annan där MP (12,2), V (11,2)och F!(5,9) når en annan flank.

Partier som når sämre i ungdomsleden än sitt snitt är : S (17,3), C (6,9), FP (3,6) och KD (2,8)

Är det POSITIVT eller NEGATIVT att vi har "ungdomsinriktade" partier eller mer "mogna"?

För egen del känner jag det så att i det "ungdomsinriktade" Miljöpartiet finns en positiv inställning att släppa fram yngre men en direkt motvilja att ta vara på äldres förmåga och kunskaper. Däremot de maktpolitiker som tillhör årgången lite mer medelålders äldre får stå orörda i maktposition utan att de avkrävs speciellt mycket. De riskerar dock att KRYSSAS bort.

När det sedan börjar närma sig listor och val börjar yngre ofta backa ur vad gäller åtaganden. De har ofta inte tålamodet och tiden att vilja engagera sig utan då är det annat som drar. Således finns det mer stabilitet i de partier som har en äldreprofil men som oftast uppfattas som väldigt tråkiga och lite byråkratiska.

Min erfarenhet är också att när nya tillkommer och tränger på kan vara olika så lämnar en del båten. De känner sig inte hemma längre. Det finns därför all anledning att se upp från de partier som tror sig förvänta valframgångar i nästa val. Det kan i stort sett bara innebära ett generationsbyte inget mer.

Sedan finns det politiker som har en förmåga att vara långsittare i politiken och man kan fråga sig om de någonsin blir mätta och när de inser att politiken inte ska vara någon försörjning utan ett förtroendeuppdrag?

Kan inte låta bli att referera lite till Birger Schlaug som ser en "grön liberal" vår då med S, FP och Mp i en ev regering. MP är numera ett vänstersocialistiskt parti och det är snarare folkpartiet som håller på att hitta hem till den socialliberala fållan igen.

Regeringen framför allt sedan får kongresserna vara uppvisning av regeringspolitiker med röda statsministrar och diskussionsforum men besluten som tas är mest till för att hamna snyggt och förpackat i pamfletter. Det är väl ingen längre som tar Miljöpartiets kongresser på allvar när besluten fattas någon helt annanstans?

Inga kommentarer: