< div id=”header ”>< / div>

måndag 26 oktober 2015

Nu pressar kommunerna staten för asyl- och flyktingmottagandet !


Nu välkomnas flyktingsuppgörelsen enligt DEMOSKOP. Som det ser ut nu bedriver regeringen alliansens flyktingpolitik och då kvittar det vem som hade varit statsminister.

Anna Dahlberg ger i EXPRESSEN en bra bakgrundsbild hur vi hamnat i det som är dagsläget.

"Den branta klättringen mot dagens historiska nivåer inleddes sommaren 2012. Kommunerna varnade för kraftigt ökade kostnader och krävde "extraordinära statliga insatser". Migrationsverkets egna boenden tog slut och myndigheten larmade om bostadsbristen. Det var vid den tidpunkten som jag skrev min första krönika i ämnet och efterlyste en tredje linje i migrationspolitiken.

Det var uppenbart att den svenska tvärtom-politiken skulle få stora konsekvenser under åren framöver. Även för en vän av mångfald och öppenhet, som undertecknad, blev det omöjligt att blunda för verkligheten"

Kommunerna varnade redan för tre år sedan för kraftigt ökade kostnader och att det behövdes sättas in "extra ordinära åtgärder".

I dagsläget har SKL specificerat sina krav då läget börjar bli akut.

SKL vill se tydlighet i ansvar och finansiering samt en rad undantag i olika regelverk som skulle underlätta för mottagandet.

Exempel på nödvändiga åtgärder


•Statens ersättningar är för låga. SKL kommer att räkna på vad det ökade mottagandet innebär. Det handlar om kostnader i miljardklassen som inte ersätts av staten.
•Ta bort alla krav – förutom hållfasthet och brandsäkerhet – vid byggande av tillfälliga bostäder, till exempel krav om buller.
•Tillåt flexibla lösningar för att förenkla nyanlända elevers skolstart. Ta bort krav på hela skoldagar och undervisning i alla ämnen från start. Påskynda ett regelverk som möjliggör fjärrundervisning.
•Socialförvaltningarna ska inte behöva lägga tid på att handlägga ekonomiskt bistånd till nyanlända – ta bort ”glappet” och se till att nyanlända får statlig etableringsersättning från början.
•Gör det möjligt att utforma alla boendeformer utifrån ensamkommande barns behov. Låt kommunerna avgöra om det finns behov av bemanning dygnet runt samt föreståndarens utbildningsbakgrund.

Inga kommentarer: