< div id=”header ”>< / div>

torsdag 22 oktober 2015

Min motion att alla partier med i budgetberedningen avslogs men mindre partier ska bjudas in för info !

Svar på motion från Pierre Ringborg (MP) om införande av en budgetberedning där samtliga partier ingår

Kommunfullmäktige i Varberg beslutar att
 avslå motionen
ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen inbjuda samtliga gruppledare i kommunfullmäktige till en information om budgetförutsättningarna.

Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014, § 120, lämnat motion om införande om budgetberedning där samtliga partier ingår. Motivet är att alla partier borde få tillgång till information och samma insyn samt få frågor besvarade.

Budgetberedningen utgörs av de politiker som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Efter valet 2014 är det socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet som är representerade i arbetsutskottet.

I kommunfullmäktige finns även sverigedemokraterna, folkpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och SPI representerade. Dessa partier ingår inte i budgetberedningen.

Inga kommentarer: