< div id=”header ”>< / div>

lördag 19 september 2015

Miljöpartiets värderingar går på tvärs med EU:s faktiska verklighet !


Intressant med en allt mer ökande flyktingström är vad som händer efter ett avvisningsbeslut? Allt fler negligerar beslutet och stannar kvar i landet och tar sig fram ändå. Således växer ett "skuggsamhälle" fram.

Just nu har vi en situation av input: alla ska få chansen att söka asyl i Sverige då hjälpen i närområdet tycks bli allt mer besvärligt. I stort sett är det länder som Sverige, Tyskland, Frankrike och USA som håller uppe FN:s matpaket och allt fler söker sig i förtvivlan till Europa.

Morgan Johansson (S) ansvarig minister i regeringen.

"— De som fått avvisningsbeslut måste lämna landet. Annars får vi ett kraftigt ifrågasättande av hela migrationspolitiken, säger Johansson.

— Ännu värre är att vi får en växande grupp som lever i en gråzon."

Från Miljöpartiets generösa syn på att kunna ha öppna gränser sitter man ändå i samma regering som Stefan Löfven som håller strikt på regelverket.

"Alla EU:s medlemsstater ska ta sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns och leva upp till asylreglerna
EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas.
EU ska fortsätta att bekämpa människosmugglarna"

Regeringen kommer att försöka vara en pådrivare för en humanare flykting- och asylpolitik men det är inte Sverige ensamt som bestämmer och under tiden gäller "regelverket".

Regeringen kommer att driva dessa tio ståndpunkter för att reformera EU:s flyktingpolitik:

1.Att EU ska inrätta en permanent och tvingande omfördelningsmekanism vid katastrofer.
2.Att EU ska fortsätta att prioritera att rädda liv.
3.Att alla EU:s medlemsstater ska ta sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns och leva upp till asylreglerna.
4.Att EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas.
5.Att EU ska fortsätta att bekämpa människosmugglarna.
6.Att EU får till stånd ett effektivt och humant återvändande och enas om ett återvändandeprogram.
7.Att EU skyndsamt ska enas om ett system med säkra länder.
8.Att EU kraftigt ska öka antalet kvotflytingar till cirka 100 000.
9.Att EU-kommissionen föreslår fler lagliga vägar till EU.
10.Att EU behöver en mer aktiv utrikes och biståndspolitik för att hjälpa människor på plats.

1 kommentar:

Mikael Sjögren sa...

Ja, det är en obehaglig verklighet. Vi har redan skuggsamhällen runt om i landet, och dessa kommer att öka, sannolikt dramatiskt, då flyktingströmmen är så stor, och följaktligen kommer svenska samhället att ställas inför en stor prövning. Klarar Sverige av detta?