< div id=”header ”>< / div>

tisdag 4 november 2014

Flyktingströmmen ökar till Sverige men hur integrerar vi de som hamnar på anläggningsboenden och i kommunerna på ett bra sätt?

Flyktingproblematiken är ett problem. Det kan också ses som en möjlighet. Dock är det något en del politiker gärna sopar under mattan och överlåter till byråkrater på Migrationsverket och lycksökande fastighetsägare som hyr ut att skära vinster med täljkniv.

Ett annat problem är att fördelningen mellan kommuner som tar emot de som fått permanenta uppehållstillstånd är ojämn. Flyktingar ska inte sitta i förläggningar hur länge som helst utan att få besked det kan bli väldigt frustrerande. Särskilt om barn är inblandade.

Migrationsverket räknar med en ännu större ström flyktingar till Sverige nästa år ca 95.000. Det innebär många PUT (permanenta uppehållstillstånd) som ska ut till kommunerna och Anläggningsboenden som slås upp stort i lokalpressen.

En sak slår mig. Är detta något som "marknaden" ska sköta eller "politikerna"? Politikerna har överlåtit till Migrationsverket att handha det mesta och migrationsministern är numera avskaffad. Migrationsverket skriver avtal med kommuner och ansvarar för att det finns avtal med dem som upplåter plats.

Jag är en oinformerad person som bara läser tidningar och träffar aldrig på någon med flyktingsstatus privat mer än vid datorerna på biblioteket. Kanske vore det bra att bli integrerad i problematiken på något sätt eller jag kanske inte ska lägga mig i för jag har inte med saken att göra? Var och en sköter sitt - eller?

Inga kommentarer: