< div id=”header ”>< / div>

söndag 3 augusti 2014

Suicidprevention behövs det i dagens välfärdssamhälle?

Suicidprevention behövs det? Själv har jag kommit i kontakt med en man i övre medelåldern där det rasat utför med att ha förlorat familj genom separation, arbetet genom att vara utförsäkrad och med krämpor. Dessutom saknas inkomst där mannen uppbär försörjningsstöd.

Vad har samhället att erbjuda? Arbetsträning, tider på VPM (vuxenspsyk), psykofarmaka och självmedicinering genom alkohol. Inget av detta tycks fungera vad gäller suicid-tankar och uppgivenhet. Detta leder till att mannen isolerat sig i sin bostad och nyligen gjorde ett självmordsförsök med vissa konsekvenser.

Ett inlägg på PIVA (psykmottagning) som det kallas ledde till viss uppståndelse under några dagar då mannen försökt koloxidförgifta sig i sin bostad genom att tända på grillar i badrummet efter inspiration av Bostons sångare Brad Pelp som lyckats ta livet av sig på detta sätt.

Nu blev konsekvensen en anmälan för allmän vårdslöshet,materiella skador som uppgår till över 50.000 enligt uppgift och INGEN hemförsäkring betald.

Jo hur löser samhället detta? Jo lägger allt ansvar på mannen som naturligtvis mår ännu sämre. Har man också störande personer som bankar på dörren hur som helst och fastighetsägaren inte vill ta något ansvar leder det mot en lutande spiral. Samhället har ingen hjälp att erbjuda mer än att erbjuda mannen tid för samtal om att gå i ett tolvstegsprogram för att få bukt med självmedicineringen.

Sverige är fantastiskt och i ett tolvstegsprogram kräver de absolut avhållsamhet inget duttande.Det krävs nog lite mer för att komma till bukt med det här. Möjligtvis en förstående professionell person som gör hembesök och är stöd mot alla eventualiteter som går att ringa till och som ger sig tid. Men det kostar väl pengar och de ska ju läggas på annat.

1 kommentar:

Anonym sa...

När män har problem så är det deras problem
När kvinnor har problem så är det ett samhällsproblem
Självmord bland män är tre ggr vanligare än bland kvinnor
Hade det varit det omvända hade vi haft en stor debatt om självmord.
Allt i linje med den rådande synen på den svenske mannen (Romson m.fl bidrar flitigt med nedsättande omdömen)