< div id=”header ”>< / div>

söndag 10 augusti 2014

Rösta på miljöpartiet om du vill värna om miljön och kryssa mig om du vill uträtta något för miljön i Varberg!

Miljöpartiet som en gång bildades som just ett miljöparti satsar naturligtvis på att fokusera miljöfrågorna inför valet.

Nationellt då främst att få en tågtrafik som fungerar,ställa om till 100% förnybar energi, få bukt med kemikalieanvändningen som påverkar både oss själva, djur och natur.

Lokalt följer miljöpartiet upp i VARBERG med ett antal punkter i vårt valmanifest som behandlar klimat och miljö och energiomställning men också vad gäller resande och transporter där vi vill främja cykeln som transportmedel,samåkning och bättre kollektivtrafik.

Vill jag själv lägga till ett antal egna preciseringar om jag blir invald politiker så är det

att all mark måste giftsaneras innan tunnelbygget och anläggandet av resecentrum kör igång.Det finns mängder av förorenad mark där kommunen sökt medel från Naturvårdsverket som vi måste åtgärda.

att vi i samband med transportsystemet ser till att få till stånd en pendeltågstation i Värö samt bevakar att Viskadalsbanan mellan Varberg-Borås ges ett ansiktslyft.

att beakta de förändringar som sker i samband med kärnkraften och att framför allt stoppa planeringen av NYA kärnkraftverk på Väröhalvön.

Inga kommentarer: