< div id=”header ”>< / div>

lördag 9 augusti 2014

Rödgrönt med knapp marginal kan bli segrare i valet!

Med några fåtal mandats övervikt skulle enligt senaste SIFO de rödgröna få egen majoritet i riksdagen och kunna bilda majoritetsregering.F! skulle bli störst utanför riksdagen med 2,6% och ordentlig påtryckare omni inte gör som vi så ryker majoriteten.

Vad har ev. missnöjesröstare då att ta vägen? De som är förbannade på alliansen och att de gör upp med MP om flyktingpolitiken har ju SD att gå till. Alliansens gröna röst centerns väljare i miljön har MP att gå till.

Det finns skäl att se över hur flyktingmottagandet ska ske så det blir en bättre fördelning till kommuner och att den resurs som många säger att invandring är verkligen blir en resurs och inte ett förvaringsmottagande.

När permanent uppehållstillstånd givits ska ju de med flyktingstatus behandlas som vilka medborgare som helst MEN deras boendesituation kanske inte är löst perfekt.Där har kommunerna ett ansvar att i samverkan med staten hitta lösningar som i varje fall blir en början och sedan får man gå vidare. Duckandet idag från politiker och kommuner är inte bra då ersättningar utgår för flyktingmottagandet.

Centern som lovat en massa och också sitter med ansvarsposter i en regering har inte alls haft någon miljöprofil senaste mandatperioden utan framstår som svikare i miljöfrågor lär inte bli någon valvinnare. De agerar snarare broms på många områden och ojar sig för varje pålaga som drabbar eller är till för att nå resultat i klimatarbetet eller nå framgång vad gäller miljömålen.

Folkpartiet har denna valperioden fått utstå attacker på skolområdet och har inte samma monopol på sanningen som tidigare. Inte minst miljöpartiet har genom Gustav Fridolin en betydligt skarpare framtoning än vad som var fallet i tidigare val.

Tidigare har en Novus-mätning visat en liknande trend som SIFO nu har dock med lite andra förskjutningar.Alla allianspartier ligger nu över spärren men remarkabelt är ändå att SD lämnats utan kritik från alliansens sida och man inriktar sig på rödgrönt ibland rödgröntrosa. Förmodar att de inte vill höra något med "blåbrunt" vilket ligger nära till om det blir så efter valet.

Inga kommentarer: