< div id=”header ”>< / div>

måndag 11 augusti 2014

Låt barn vara barn -lek och skapande i förskolan !

Bakgrund Det är för många barn en omvälvande sak att börja skolan. Inte sällan ser de med stor förväntan på sin skolstart men kanske också med någon grad av nervositet. Upprymdhet och fjärilar i magen samsas med anspänning och kanske till och med lite ängslan. Den tidigare så bekymmerslösa leken ska nu avlösas av den ”riktiga” skolan; äntligen får man lära sig läsa, skriva och räkna, kanske barnet tänker. Det är inte svårt att leva sig in i känslan av att en omställning är i antågande. För att göra övergången smidig finns förskoleklassen: en frivillig och avgiftsfri skolform, öppen för alla barn, det år barnet fyller sex.

Inga kommentarer: