< div id=”header ”>< / div>

måndag 6 oktober 2014

Motion om att införa marina reservat !


Motion om att införa marina reservat

Det finns ett behov att skydda livsmiljöer, ekosystem och reproduktion inte minst till havs och det finns alltför få områden som har skyddsbestämmelser som marina reservat.

I första hand behövs det göras inventeringar och gränsdragning vad som kan vara lämpligt i Varbergs kommun.Skyddsvärda kust-och havsmiljöer bör garanteras ett större skydd.

Det behövs också ett samarbete med de myndigheter som handhar skyddsbestämmelser vad som är nödvändigt för att skyddet ska efterlevas fiskeri- och naturvårdsintressen.

Jag hemställer därför

att kommunfullmäktige må besluta att det görs nödvändiga inventeringar om vad som kan anses vara lämpligt att få skyddsbestämmelser som marina reservat.

att i det fallet det finns lämpliga områden se till att de upplåtes som marina reservat


Varberg den 16 september 2014


Pierre Ringborg (MP)

Inga kommentarer: